Kontakt

Združenie bývalých urbárnikov, pozemkové spoločenstvo

956 22  Prašice

 

 

predseda

Marková Lýdia Mgr.

tel. 038 53 915 84

O2 mob. 0948 453 522

 

 

 

podpredseda

Dojčár Ján