Srdečne Vás pozývame na Zhromaždenie vlastníkov spoločenstva,Združenia bývalých urbárnikov,pozem. spol.Prašice,ktoré sa uskutoční dňa:   23.04.2017. /Nedeľa/ o 14:00hod. V tanečnej sále Kultúrneho domu obce Prašice.