Stanovy

  STANOVY

        Združenia bývalých urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Prašice  

 

 

Celkové znenie stanov -> kliknite www.urbariatprasice.sk/upload/file/stanovy.pdf

Znenie  Zmluvy a Stanov,  ktoré sú kompletne zosúladené so Zákonom č.  97/2013  Z. z.