Organizačná štruktúra

  

Orgány spoločenstva potvrdené OÚ-TO-PLO zo dňa 17.06.2015

 

Výbor

predseda                  Mgr. Marková Lýdia     

podpredseda          Dojčár Ján 

gazda                    Macko Miloš 

členovia                 Michalka Ludovít

                              Záhradný Štefan

                                      

 

 Náhradník:                  

                              

Dozorná rada :

predseda                      Grznár Jozef

členovia                 Paluš Peter

                              Števanková Alena

 

Náhradník                     Pokus Daniel

 

Lesný hospodár :  František Pešlo